Kuidas kodulehe tõlkimine enda jaoks lihtsaks muuta?

kodulehe-tolkimine

Kodulehe tõlkimine kõlab lihtsa ülesandena. Tegelikult hõlmab see omajagu eeltööd ja olulisi otsuseid, ilma milleta läheb kogu projekt tõenäoliselt aia taha.

Järgnevad soovitused on abiks, tõlkides oma jõududega, aga ka juhul, kui ostad kodulehe tõlkimise tervikteenusena sisse.

 

Aga miks üldse kodulehte tõlkida?

Uuringufirmad IDC ja Forrester Research on välja toonud, et veebikülastajad ostavad 4 x suurema tõenäosusega ettevõttelt, mis suhtleb külastajaga tema (ema)keeles. Pealegi viibivad huvilised emakeelsetel veebilehtedel 2 x kauem.

blank

1. Kodulehe tõlkimine: tehniline lahendus

 

Kõige lihtsam on oma kodulehele paigaldada Google Translate’i liides, mis kasutaja jaoks lehe automaatselt soovitud keelde tõlgib. Paraku ei ole selle kvaliteet piisav. Soovitav on siiski kasutada pädevat tõlki, kui soovid, et sinu koduleht mõjuks professionaalselt ka võõrkeelsele külastajale.

blank

Selleks, et kodulehe tõlkimine hästi õnnestuks, tuleb esmalt otsustada, millises keskkonnas/programmis seda teha.

blank

Näiteks WordPressi sisuhaldusplatvormiga, mis on üle maailma kasutusel ligi 60% veebilehtede puhul, on seotud järgmised tõlkevõimalused.

 

Otse sisuhaldussüsteemis (CMS) tõlkimine

 

Vaja on valida tõlgitav alamleht, dubleerida see ja asuda otse WordPressi aknas teksti tõlkima.

Plussid: Hea ülevaade teksti paigutusest + kodulehe tõlkimine toimub (teatud juhtudel) väga kiirelt. Saad anda tõlkijale/tõlkebüroole ligipääsu oma kodulehe CMS-ile ja saad avaldada tõlgitud lehed endale sobival ajal.

Miinused: Tekstidest ja nende versioonidest ei jää alles ühtegi jälge. Korduvate tekstiosade tõlkimine on ajakulukas ja kallis (võrreldes tõlketarkvaras tõlkimisega).

kodulehe-tolkimine
+ märgile vajutades tekib uus tühi leht. Duplicate this’i peale vajutades tekib samast lehest duplikaat

blank

Spetsiaalne tõlketarkvara CMS-ile

 

Näiteks WPML plugin teeb lihtsaks alamlehtede, blogipostituste, menüüde, taksonoomia jmt tõlkimise.

Plussid: Hea valik mitmekeelse kodulehe SEO jaoks.

Miinused: Kodulehe tõlkimine võib WordPressi admin-paneelis olla korralduslikult üsna kohmakas ja ebaefektiivne.

Spetsiaalne tõlkimise pistikprogramm WordPressile on ka Loco

 

Spetsiaalse tõlkefaili loomine

 

Sinu kodulehe veebipartner kopeerib kodulehe andmebaasist kogu tõlkimist vajava teksti ja sisestab selle hiljem uuesti veebi.

Plussid: Kõikvõimalikud probleemid lahendatakse profilt ilma sinu aega kulutamata. Tihti kõige kiirem lahendus. Vajalik sisu saab kindlapeale esimese korraga tõlgitud.

Miinused: Kallis – kuni 20 alamlehega veebi kogu tekstifaili loomine ning hiljem teise keelde tõlgituna sisestamine võtab vähemalt 8 tundi (x 50 €/h = 400 €).

blank

Tekstifailide abil tõlkimine

 

Kui tõlkimist vajab kuni 20 alamlehega koduleht, siis on mõistlik kleepida algtekstid mõnda Office’i programmi (Word, Excel, Notepad vms) või Google Sheetile. Tõlgitud tekstid sisestatakse pärast käsitsi veebilehtedele rea või lõigu kaupa tagasi.

Plussid: Hea ülevaade teksti paigutusest + kodulehe tõlkimine toimub võrdlemisi kiirelt. Eri osapooltel on lihtne tõlkefailis muudatusi teha ja nendest jääb jälg maha. Tõlkemahu hindamine on väga lihtne ja tõlkebüroo saab kohe analüüsida soodushinna määra tekstis olevate korduste arvelt.

Miinused: Teksti kopeerimisel-kleepimisel tekivad lihtsasti vead: kui sisestaja ei valda tõlgitud teksti, võivad vead märkamata jääda.

PS! Tõlkebüroo teenust kasutades lepi alati kokku, et pärast tõlgete sisestamist kontrollib büroo veebilehe võimalike vigade tuvastamiseks ka omalt poolt üle.

blank

Kodulehe tõlkimine tekstifaili või tõlkefaili kasutades

 

 

Kuidas tekstifaili koostada?

 

Võimalus 1:

Lase see teha tõlkebürool.

 


Võimalus 2:

Prindi iga veebilehe alamleht PDF-printeriga (salvesta PDF-ina).

Seejärel konverteeri iga alamlehe fail veebis tasuta saadaval olevate failikonverterite abil näiteks Wordi. Nii säilib iga alamlehe struktuur, mis lihtsustab tõlkija tööd. Vajadusel saad ebavajaliku või korduva teksti (nt jaluse tekstid, päisemenüüd jmt) failist käsitsi kustutada.

 


Võimalus 3:

Kopeeri veebitekst käsitsi – seda on otstarbekas teha siis, kui on vajalik alamlehtede teksti osaline tõlkimine.

Selleks vali üks alamleht > vajuta Ctrl + A (vali kõik) > seejärel Ctrl + C (kopeeri) > ja kleebi tekst enda valitud tekstiprogrammi (Ctrl + V).

Lisa iga alamlehe tekstide ette alamlehe aadress – esiteks selleks, et leht hiljem täpselt tuvastada ning teiseks selleks, et ka vastav URL saaks tõlgitud.

Hea on algtekst kleepida ühte tulpa ja tõlkida selle kõrval olevasse tulpa – nii on ka sihtkeelt tundmata selge ülevaade tõlkest.

blank

PS! Veebis olev vorming on mõistlik kleepimisel säilitada (paks kiri, kaldkiri, allajoonitud tekst jmt), et tõlkija näeks, milliseid sõnu on tarvis rõhutada.

 

Millist infot tõlkija vajab?

 

Kodulehe tõlkimine – kui tahta seda teha terviklikult ja hästi – eeldab, et tõlkija saab lisaks kopeeritud algtekstidele ka järgmise info:

 • kõikide tõlgitavate alamlehtede aadressid

 • metakirjeldused ja märksõnad otsimootoritele, need leiad kodulehelt selle tööriistaga.

 • veebilehe struktuuri ülevaade

 • kasutajanimed ja sisselogimise juhised, kui tõlkimine toimub otse CMS-is

 • alamlehtedel olevate multimeedia failide pealkirjad ja alt-tekstid (pildid, joonised, CTA-nupud jmt)

 • tõlkimist vajavad dokumendifailid (Word, Flash, FrameMaker), näiteks „Privaatsuspoliitika“ jmt

 • nimekiri tõlkimist vajavatest failidest (sh pealkirjad)

blank

Otsusta kindlasti ära ka see, millised tekstid vajavad tõlkimist ja millised mitte. Vananenud info ei huvita ju enam kedagi, aga näiteks aegumatu sisuga blogiartiklid tasub kindlasti tõlkida.

blank

Igal WordPressi kodulehel on ka tekste, mis tuleb käsitsi kopeerida (sest CMS-is ei pruugi sa neid hõlpsalt üles leida). Nende hulka kuuluvad näiteks ostukorvi-, jaluse-, hinnapäringu vormi väljade tekstid jne.

 

2. Pane kokku tõlkimise tööjuhised ja abimaterjalid

blank

Teksti võib tõlkida väga erinevalt. Seetõttu anna tõlkijale infot ka teksti stiili osas.

 

 • Sina või Teie

Otsusta, kumba pöördumist sihtkeeles kasutada soovid. Näiteks vene keeles on tavaks kasutada Teie-vormi, aga soome keeles kasutatakse 99% juhtudest sina-vormi. Eesti keeles võib kasutada üht või teist.

blank

 • Tonaalsus

Osa keelte puhul eeldatakse vaikimisi, et kodulehed on ametlikumas vormis, näiteks vene, saksa ja prantsuse keeleruumis. Samas võib tonaalsus sõltuda ka sinu toote/teenuse sihtrühmast.

Hea tõlkija/tõlkebüroo oskab sulle kindlasti nõu anda.

Edasta tõlkijale ka ettevõtte brändi visuaalne identiteet (CVI) või stiilijuhend.

blank

 • Tähemärkide piirang

Kodulehe tõlkimine eeldab ka tähemärkide piirangu arvessevõtmist (kujundusega arvestamisel, eriti pealkirjade, bännerite, CTA-nuppude jmt puhul) – teavita sellest kindlasti tõlkijat.

blank

 • Teksti pikkus

Mõnes keeles vajad sama teksti edastamiseks rohkem ruumi ning teises vähem. Teadupärast on eesti keel näiteks tunduvalt kompaktsem kui inglise keel, sest puuduvad rohked artiklid ja eessõnad. Sama asi on vene keelega.

Üks ja seeama tekst eesti keeles VS vene keeles

Vajadusel teavita tõlkijat/tõlkebürood teksti pikkusest tulenevatest piirangutest või vähenda algteksti mahtu.

blank

 • Juriidilised küsimused

Igas riigis kehtivad omad regulatsioonid andmekaitse, teenuse tingimuste, maksude ja klienditoe osas. Tõlgitav sisu peab olema vastavuses kohalike seadustega!

Mõistlik on palgata kohalike seadustega kursis olev inimene, kes teksti üle vaatab. See on küll lisakulutus, kuid nii väldid hilisemaid probleeme. Veendu, et õiguslik info on kliendile sinu kodulehel igas keeleversioonis mugavalt kättesaadav ja korrektne.

blank

 • Terminisõnastik

Kui sinu ettevõttel on olemas (lühi)sõnastik selle kohta, kuidas erinevaid mõisteid eri keeltes nimetatakse, saada see info ka tõlkijale. Kui sul sellist sõnastikku veel pole, siis on mõistlik tõlkijal/tõlkebürool lasta see koostada – et saaksid vajadusel kas enda või välispartnerite/klientide infole tuginedes terminite õigsuses veenduda.

blank

 • SEO märksõnad

Kui sinu koduleht on otsimootoritele optimeeritud algkeeles, saab seda teha ka tõlkimisel. Seda nii pealkirjade, vahepealkirjade ja teksti kui ka metakirjelduste osas.

Tee nii:

 1. Pane iga alamlehe jaoks kokku nimekiri paarist-kolmest SEO-märksõnast. Kui tead, lisa vasted ka keeles, millesse soovid kodulehe tõlkida, või lase tõlkijal igale märksõnale kirjutada sihtkeeles võimalikud vasted.
 2. Seejärel ava Google Adsis Keyword Planneri tööriist ja leia iga märksõna kohta otsingumahud. Kõige suurema otsimahuga märksõna tuleks alamlehel kasutusele võtta peamise märksõnana ning paar-kolm väiksema otsimahuga märksõna teisese märksõnana. Kindlasti saab sind selles osas aidata ka tõlkebüroo.

blank

NB! SEO peale tuleb mõelda ENNE teksti tõlkesse saatmist.

Kui algtekst SEO-ga ei arvesta, pole ka sihtkeeles optimeerimine võimalik, sest kodulehe tõlkimine lähtub algtekstist.

SEO-teema võib muutuda ka väga spetsiifiliseks:

blank

Sisu optimeerimine ei ole mõeldud üksnes teise keelde tõlkimisel. Ka inglise keel on brittidel ja ameeriklastel nii mõnegi väljendi osas täiesti erinev. Näiteks, kasutades ettevõtte kodulehel või blogis brittidele suunatud tekstis märksõna “vacations in Tallinn”, saad pihta hoopis ameeriklastele. Briti inglise keeles on pigem kasutusel “holiday”, mitte “vacation”.

 

3. Kodulehe tõlkimine – kasuta professionaali

blank

Kui eeltöö on korralikult tehtud, sujub kodulehe tõlkimine ladusalt.
Võimalik, et plaanid tõlkijana kasutada mõnd kolleegi või tuttavat, kes sihtkeelt valdab. Ent tõlkimine on siiski spetsiifiline töö, mis on mitte-professionaalile ajakulukam ega taga sageli ka kvaliteetset lõpptulemust.

Kui otsustad sõbra või kolleegi kasuks,

 • eelista kindlasti kedagi, kes räägib sihtkeelt emakeelena;
 • lase tekst lisaks sihtkeelt emakeelena valdaval spetsialistil üle lugeda.

blank

Tõlkebüroodel on kasutada suur tõlkijate ressurss, kelle seas on kindlasti ka sinu valdkonna taustateadmistega tõlkijaid ning spetsiaalsed toimetajad.

Head tõlkebürood kasutavad tõlkeabiprogramme (Trados, MemoQ, Wordfast jpt),

 • mis muudavad tõlkimisprotsessi tunduvalt kiiremaks;
 • tagavad terminoloogilise järjepidevuse, sest nende abil saab koostada ka terminisõnastiku;
 • mille abil on lihtne sõnu loendada ja kordusi tuvastada;
 • mis annab võimaluse mitmel tõlkijal korraga ühe projektiga tegeleda või alustada sealt, kus teine inimene lõpetas.

 

4. Pane tõlgitud tekstid kodulehele üles

blank

Kui kasutasid tõlkeprojektis .html, .xml või .json tõlkefaile

 

Palu algfailid loonud veebipartneril tõlgitud failid nüüd kodulehele üles panna.

Esmalt veendu, et sinu veebil on olemas tõlgitud keele font. Näiteks vene keele puhul võib vahel juhtuda, et sinu veebis kasutataval fondil ei ole kirillitsa-versiooni. Veendu selles kindlasti enne, kui asud tekste üles tõstma.

blank

Kui kasutasid teksti tõlkimiseks Wordi, Exceli vm faili

 

Tõlgitud tekst tuleb WordPressi CMS-i sisestada käsitsi. Selleks toimi järgnevalt.

 • Dubleeri algkeeles olev alamleht WordPressis või vajuta seal vastava keele tähisele. Nüüd on sul kaks identset alamlehte, millest ühe muudad tõlgitud keelde.
 • Kui sinu tõlgitud tekst on Wordi dokumendis, ära kleebi kogu alamlehe teksti ühekorraga. Miks? Esiteks tuleks Wordist kaasa kogu vormindus, mis tihti WordPressis asjad segi lööb. Teiseks kaoks ära WordPressis oleva teksti vormindus (pealkirjad, teksti väljavõtted, paks kiri jm).
 • Parem mõte on tekst kleepida rea või lõigu haaval ja plain text’ina (selleks kleebi tekst esmalt näiteks Notepadi ja sealt edasi WordPressi) algkeelse teksti järele. Nii säilib WordPressis oleva teksti vormindus. Ning seejärel kustutad algkeelse teksti.
 • Muuda kindlasti sihtkeelseks ka iga alamlehe pealkiri, metakirjeldus, multimeedia tekstid jmt.
 • Enne iga alamlehe avaldamist salvesta see igaks juhuks mustandina. Nii saad veenduda, et kõik kenasti toimib (sh mobiilis).

blank

PS! Alati on hea mõte lasta tõlkijal/tõlkebürool tehtud töö üle kontrollida, et tuvastada võimalikud vead – puuduvad sõnad, lõigud, tõlked jmt.

blank

Veel mõned olulised tegevused

blank

Keelevaliku tegemine kodulehel

 

Erinevate keeleversioonide vahetamine peaks kliendi jaoks olema võimalikult lihtne ja arusaadav. Valiku võiks saada teha peamenüüs: levinud lahendusteks on paigutada lehe ülaserva lipuikoonid või kasutada rahvusvahelisi lühendeid (ET, RU, ENG jne).

Kuvatava keele saad määrata ka vastavalt kliendi IP-aadressile või brauserisätetele.

PS! Ära tee keelevalikut külastajatele kättesaadavaks enne, kui kõik soovitud alamlehed on tõlgitud.

blank

Klientide ootustele vastamine

 

Mõtle ka igapäevase klienditeeninduse peale. Emakeelsel kodulehel saab klient ka vastused oma küsimustele (telefoni või e-kirja teel) emakeeles. Sujuvamaks töökorralduseks lase ettenägelikult mõned tõlgitud tüüpvastused ette valmistada.

Kasuta võimalusel oma kodulehel olevate hindade puhul selle riigi/keeleruumi valuutat, kellele koduleht suunatud on.

 

Päris lõpuks

 

Kodulehe tõlkimine lõpeb kontrolliga, et kõik tõlgitud lehed töötavad:

 1. Lehte kuvatakse korrektselt nii mobiilis kui ka arvutis.
 2. Hinnapäringu vorm ja ostukorv toimivad.
 3. Tekst on sisult sobiv ja kasutajale lihtsasti arusaadav. (vajadusel tuleb muuta tekste lühemaks ja lihtsamaks, muuta kasutajateekonda jne)
 4. Vajadusel saad teha veel asjakohaseid muudatusi.

Kodulehe tõlkimine võtab aega, aga korralik ettevalmistus tagab ladusa protsessi ja korrektse tulemuse.

 

10 nippi köitva
teksti loomiseks

Alati ei ole copywriter ’it vaja.
Vii ise mõjus sõnum kliendini.

Nippe näed kohe peale e-maili sisestamist