Tõlketeenused

 • Täpse ja ladusa tõlke teostab tõlkija + toimetaja tandem
  Täpse ja ladusa tõlke teostab tõlkija + toimetaja tandem
 • Sinu valdkonda tundvad spetsialistid tõlgivad emakeelde
  Sinu valdkonda tundvad spetsialistid tõlgivad emakeelde
 • Hind põhineb algtekstil: töö maksumus on kohe lõplik
  Hind põhineb algtekstil: töö maksumus on kohe lõplik

Sisuloome

 • Toimiv tekst sünnib kirjutaja + strateegi ühistööna
  Toimiv tekst sünnib kirjutaja + strateegi ühistööna
 • Sinu teksti loovad sinu valdkonna teadmistega kirjutajad
  Sinu teksti loovad sinu valdkonna teadmistega kirjutajad
 • Hinnastame tükitööna: nii on maksumus sulle kohe teada
  Hinnastame tükitööna: nii on maksumus sulle kohe teada
Teenused Hinnad Kontakt


Tõlkebüroo, millele saad kindel olla

Eiffeli tõlkebüroo keskendub selgelt kvaliteedile:

 • tõlgime emakeelde,
 • teeme topeltkontrolli,
 • kasutame erialaspetsialiste.

Parim kvaliteet, kiire töö ja tore meeskondlik suhtumine – just need omadused on meid liitnud headeks koostöö-partneriteks

Toomas Pikhof|
Eesti Draamateater

„Nad saavad alati hakkama viimase minuti tõlkevajaduste rahuldamisega, seda isegi peale tööpäeva lõppu. Projektijuhtimine on tõeliselt sujuv.

Vilma Valtonen|
Bondora

Küsi kohe head pakkumist

Kuu lõpuni tõlkimine -20%


Miks siiski tõlkebüroo Eiffel?

Hea hind, kvaliteetne tõlge

Paljud kliendid vajavad oma inglise, vene, eesti jt tekstide tõlkeid kiiresti. Ent mõistagi kvaliteedis järeleandmisi tegemata.

Seetõttu pakume klientidele lisaks tõlketarkvara rakendamisele ka varasemate tõlgete taaskasutamist. Nii saame tagada tavapärasest kuni 40% kiirema ja soodsama teenuse, kvaliteedis kaotamata.

Mitu spetsialisti korraga töös

Kvaliteetsed tõlked sünnivad Eiffeli tõlkebüroos alati kahe silmapaari koostöös. Kvaliteetne tõlkimine tähendab ka seda, et nii meie tõlkijal kui ka toimetajal on just sinu valdkonna jaoks vajalikud teadmised.

See tähendab, et sinu eesti, vene, soome, saksa, läti, inglise vm tõlge saab täpne ja ladus.

Fookuses on veebitõlked

Meie tõlkebüroo peamised kliendid on oma teenust veebis pakkuvad ettevõtted ja platvormid ning e-poed.

Seetõttu me teame, millist rolli mängib SEO ja kui tähtis on kiirus.

Tihti ei vaja kliendid lihtsalt tekstide turunduslikku tõlkimist, vaid lokaliseerimist, tõlgete CMS-i sisestamist ja märksõnaotsingut.

Lisaks tõlgime igapäevaselt ka nende valdkondade tekste:

 • turundus
 • finants
 • juriidika
 • IT
 • tehnika
 • autondus

Lõpphind kohe teada

Tõlge on originaalist sageli mahukam: näiteks inglise keelest vene keelde tõlgitav tekst pikeneb tavaliselt 15–30%.

Eiffeli tõlkebüroos arvestame tõlketööde hinda algteksti põhjal, nii et projekti lõpphind on sulle siiski kohe teada.

Nii püsid oma projektiga kindlalt eelarves, muutes tõlketeenused sinu jaoks kindlasti kättesaadavaks.

Tõlgime vaid emakeelde

Sinu tõlked teostab tõlkebüroos Eiffel alati sihtkeelt emakeelena kõnelev spetsialist, kes valdab vabalt ka teksti algkeelt. Seetõttu on näiteks paljud meie inglise keele tõlkijad väliseestlased.

Valime oma üle 250 tõlkija hulgast tõlget teostama sinu valdkondades kodus oleva asjatundja. Sina saad sisult täpsed ja loomulikuna kõlavad tõlked eesti, inglise vm keeles.

Lisaks on meie tõlkebüroo fookuses soome, rootsi, taani, norra, saksa, prantsuse, hispaania, läti, leedu, poola, hiina ning jaapani tõlge jpt Euroopa keelte tõlked.

Küsi kohe head pakkumist

Kuu lõpuni tõlkimine -20%


Lai valik tõlketeenuseid

Dokumentide jt materjalide täpse ning ladusa tõlke tagamiseks on sinu käsutuses meie kogenud tõlkijad.

Lisaks alg- ja sihtkeele kõrgtasemel valdamisele on nad spetsialiseerunud konkreetsete valdkondade tõlkimisele.

Meie peamised tõlkevaldkonnad:

 • Juriidika: lepingud, privaatsuspoliitikad jpm.
 • Tehnika: kasutusjuhendid ja tootespetsifikatsioonid.
 • Meditsiin: terviseandmed ja seadmete kasutusjuhendid.
 • Äri ja finants: aasta- ja finantsaruanded, põhikirjad jpm.
 • Veebilehed: tõlkimine ja lokaliseerimine.
 • Turundus: pressiteated, sotsiaalmeedia sisu jpm.
 • Subtiitrid: audio ja video, sh lühem/pikem veebisisu.
 • Tarkvara: tarkvara ja mobiilrakenduste kasutajaliideste, abifailide ning kasutusjuhiste lokaliseerimine.

Vajad oma dokumentidele või materjalidele professionaalset tõlget?

Küsi kohe head pakkumist

 

Uuri meie peamiseid valdkondi lähemalt

Turundus

Originaali sõnum peab säilima ka tõlkes.

Sellest põhimõttest lähtuvalt tõlgime tõlkebüroos Eiffel Sulle

  • kodulehti,

  • reklaame ja

  • koolitusmaterjale.

  Selle saavutamiseks tõlgivad Eiffelis turundusmaterjale spetsialistid, kes valdavad reklaamikeelt ja lähtuvad materjali eripäradest. Lisaks on neil suurepärased teadmised SEO-st.

  Juriidika

  Nii seaduste, ostu-müügilepingute kui ka kohtudokumentide tõlked peavad olema 100% selgelt ja korrektselt sõnastatud.

  Juriidiline tõlge eeldab selle teostajalt seega

   • oskussõnade valdamist ja

   • juristi taipu.

   Meie tõlkebüroost jõuabki juriidiline tõlge sinuni kahe spetsialisti – erialasõnavara valdava tõlkija ja kogemustega juristi koostöös.

   Finants

   Finantstõlgete alla käivad näiteks

   • majandusaasta aruanded,

   • raamatupidamisdokumendid,

   • pangaväljavõtted jmt.

   Antud valdkonna tekstide tõlkimine nõuab eri riikide/keelte finantsarvestuse tundmist ja pikka erialast töökogemust. Spetsiifilistest terminitest rääkimata.

   Tõlkebüroos Eiffel on need teadmised olemas juba aastast 2007.


   Kuidas tõlkimine Eiffelis toimub?

   Iga tõlkeprojekti jaoks valime Eiffeli tõlkebüroos välja vastava valdkonna kõige kogenuma(d) tõlkija(d) ja toimetaja(d).

   Enne kui tõlkimine algab,

     • kontrollime, kas meie tõlkemälus on analoogseid tõlkeid;

     • koostame vajadusel terminibaasi ja kinnitame selle kliendiga;

     • uurime kõiksugu tõlgitava materjaliga seotud taustainfot.

    Seejärel paneme kokku ja saadame tõlketiimile tervikliku tõlkepaketi.

    1. Tõlkija tõlgib teksti äärmise põhjalikkusega. Ta kasutab oma töös kõiki võimalikke ressursse ning kontrollib tõlkimise lõpetades tõlke veelkord tervikuna üle.
    2. Toimetaja toimetab teksti nii sisuliselt (mõisted, stiil, mõtte edasiandmine jmt) kui ka keeleliselt (kirjavead, lauseehitus, loomulik keelekasutus jmt).

    Vajadusel ja võimalusel konsulteerime erialaste tekstide puhul mõistete jt nõuete osas ka tellija või majavälise eksperdiga.

    Kõik see aitab tõlkebürool maksimaalset kvaliteeti tagada. Viimase 3 aasta jooksul on tõlkebüroo Eiffel projektidest tervelt 99,7% olnud mistahes kvaliteediprobleemideta.

    Täisvaade