Tõlkebüroo: mida peaks välisturule sisenedes tõlkima?

Rahvusvahelise äritegevuse puhul peaks tõlketeenus ja selle korraldamine olema sinu ettevõtte turunduse üks kesksemaid ülesandeid. Samas on mõistlik kasvõi kulude seisukohast eristada, milliste materjalide tõlkimisel sa üldse professionaalset tõlkeabi vajad.

Võtame näiteks sinu ettevõtte veebilehe – uuringud näitavad, et kui tõlgid selle kümnesse keelde, siis saavad sellest aru ligi 90% internetikasutajatest. Tõlkides oma veebi ka ainult kolme keelde, võib selle liiklus suureneda juba ligi 20%.

Selle taga olev psühholoogia ei seisne mitte ainult tõlkimises, vaid ka info pakkumises klientidele. Võid teistes keeleruumides elavatele inimestele tahta küll oma teenust pakkuda, kuid ilma vastavas keeles oleva teabeta ja regulaarse kommunikatsioonita on nende inimesteni jõudmise võimalused väga piiratud.

blank

Messid ei too juba ammu selliseid tulemusi nagu oma äri pidevalt veebis reklaamimine / kommunikeerimine.

blank

Põhjusi tõlkebüroo kasutamiseks ja tõlkimiseks

blank

Mitmekeelne koduleht on praegusel globaalsel äritegevuse ajal vägakasumlik investeering.

Ning seda neljal põhjusel:

 • Parem positsioon otsingumootorite tulemustes – mitmekeelse lehena paraneb sinu veebi SEO aja jooksul pea automaagiliselt. Otsitavale keelele kohandatuna tõuseb sinu koduleht Google’i otsingumootori tulemustes ülespoole ning nii jõuad peagi uute soovitud klientideni.

blank

 • Ettevõtte kuvand – sinu ettevõte saavutab sihtturul rohkem tuntust ja usaldusväärsust

blank

 • Rohkem müügivõimalusi – inimesed ostavad suurema tõenäosusega nende ettevõtete kodulehtedelt, mille teave on toodud nende emakeeles. 42% internetikasutajatest ei osta kunagi tooteid ega teenuseid, kui info pole kättesaadav nende emakeeles

blank

 • Konkurentide edestamine – ettevõtte välisturule viimine aitab sul edu korral ka konkurentidest ette jõuda. Kui sinu kodulehele jõudnud klient näeb, et oled oma veebi tõlkinud tema (ema)keelde, on ta suurema tõenäosusega valmis ka sinu teenust või toodet ostma.

blank

Mida siis oleks soovitatav tõlkida lasta?

blank

Osa sinu ettevõtte (veebis) olemasolevast sisust ei ole kindlasti mõistlik välisturule sisenemisel tõlkida. Et välja selgitada, mida tõlkida ja mida mitte, esita endale need 4 küsimust:

 1. Kas see tõepoolest vajab tõlkimist? Paljud ettevõtted on tõlkebüroosid kasutanud ka selleks, et tõlkebüroo aitaks neil selgusele jõuda ning tihtipeale kärpida kümneid või sadu lehekülgi materjale, mis välisturgudel äri tegemiseks vajalikud ei ole (sest need seal ei kehti vmt).


 2. Kui suur on tõlgitava materjaliga kokku puutuv inimeste arv? Piiratud nähtavusega ettevõttesisese dokumentatsiooni tõlkimisel on tihti mõistlik kasutada soodsaimat tõlkelahendust (masintõlge / masintõlge + kerge toimetamine vmt). Jällegi, siin tasub küsida tõlkebüroo professionaalset arvamust.


 3. Kui oluline on sinu toote või teenuse jaoks turg, mille jaoks sa tõlkeid tellid? Mõnikord võib sinu sihtrühma moodustada ka vaid üks inimene või ettevõte. Kui ta on sinu ettevõtte jaoks väga oluline, siis lihtsalt-infoks-stiilis-tehtud-tõlge ei ole ehk parim mõte?


 4. Kui keeruline on sisu? Mida tehnilisem / spetsiifilisem on sinu ettevõtte või tõlgitava materjali valdkond, seda põhjalikumalt peaksid tõlkijad seda mõistma. Sellepärast on hea mõte lasta sinu ettevõtte spetsialistidel tõlkijaga koos töötada kakskeelse terminisõnastiku loomisel. Või kui see pole võimalik, siis lasta tõlkijatel küsimuste korral otse vastavate spetsialistidega ühendust võtta.Võttes arvesse kõiki toodud argumente, on mõistlik uuele turule sisenemise äristrateegiat just sulle asjakohase tõlkelahendusega toetada.

Toimi selleks nii:

 • analüüsi konkreetse sihtturu keelega seonduvat, kuhu siseneda soovite
 • mõtle hoolikalt läbi, kui tähtis on vastava dokumendi / materjali tõlke kvaliteet ning kasuta eri tõlkelahendusi
 • leia omale kodulehe või valdkonna tekstide tõlkimisele keskendunud professionaalne ja kogenud tõlkepartner


10 nippi köitva
teksti loomiseks

Alati ei ole copywriter ’it vaja.
Vii ise mõjus sõnum kliendini.

Nippe näed kohe peale e-maili sisestamist