Tõlgime alati emakeelde: nii tagame Sulle 100% loomuliku teksti.

<<< Sinu tõlke eest vastutab kaks silmapaari: tõlkija ja toimetaja. >>>

Kiirelt liikuv mõte tagab Sinu ürituse edukuse ja inimeste kaasatuse.

<<< Hea tõlgi abil ei lähe tähendusest midagi kellegi jaoks kaduma. >>>

Suurem nähtavus ja rohkem kliente – seda haarav tekst suudab.

<<< Võta ühendust, kui soovid lugejast oma ostja teha. >>>

Tavatõlge

Populaarseim valik

Erialatõlge

Kinnitatud tõlge

Alates Alates Alates
0,06 0,08 0,10
EUR / sõna + KM EUR / sõna + KM EUR / sõna + KM

Ülikiire ja soodne

Kiire ja korrektne

Põhjalikust põhjalikum

Tõlge + väljastuskontroll

Erialatõlge + toimetamine + väljastuskontroll

Erialatõlge + erialane toimetamine + väljastuskontroll

Sisedokumendid, toote või teenuse üldkirjeldused

Lepingud, kodulehed, kasutusjuhendid

Kinnitamist vajavad dokumendid

Järeltõlge

Populaarseim valik

Sünkroontõlge

Sosintõlge

Alates Alates Alates
79 79 69
EUR / h+ KM EUR / h+ KM EUR / h+ KM

Esineja ja tõlk kõnelevad kordamööda

Esineja ja tõlk kõnelevad samaaegselt

Esineja ja tõlk kõnelevad samaaegselt

Esineja annab oma teabe edasi mõtte-lõikudena, mille tõlk talle jäetud kõnelemis-pauside ajal ära tõlgib

Tõlgitav ettekanne edastatakse kuulajaile kõrvaklappide kaudu

Mingit aparatuuri ei kasutata ja tõlk istub tõlget vajava(te) isiku(te) kõrval ning edastab tõlke vahetult

Väga tehnilised kohtumised, töölõunad, väikesed rühmad, väljasõidud

(Väga) erinevaid keeli rääkivate, suurema-arvuliste delegatsioonide korral

Kasutatakse aja säästmiseks järeltõlke asemel. või kui ainult mõni osaleja ei saa ühisest keelest aru

Tekstiloome

Populaarseim valik

Sisuturundus

Copywriting

Alates Alates Alates
69 69 79
EUR / tk + KM EUR / h+ KM EUR / h+ KM

Blogipostitused

Strateegia

Kodulehed ja maandumislehed

Artiklid

Kanalid

Müügikirjad

Sotsiaalmeedia

Teostus

Reklaamid (sh raadio, Facebook)

Väärtustame esma- ja püsitellimusi. Kokkuleppel tasuta lühem proovitöö.

Väärtustame nii esma- kui püsitellimusi.

Väärtustame nii esma- kui püsitellimusi.

Tõlkebüroo Eiffel näidishinnad

Erialatõlge; keelesuund inglise-eesti

Round illustrative logo E-mail 150 sõna
Alates 12 EUR + KM
Round illustrative logo Dokument 250 sõna
Alates 20 EUR + KM
Round illustrative logo Kasutusjuhend 1 000 sõna
Alates 80 EUR + KM
Round illustrative logo Koduleht 2 000 sõna
Alates 160 EUR + KM

Suulise tõlke näidishinnad

eesti-inglise-eesti sünkroontõlge

Round illustrative logo Notariaalne tehing 2 h
Alates 158 EUR + KM
Round illustrative logo Lühike üritus 4 h
Alates 316 EUR + KM
Round illustrative logo Pikem üritus (2 tõlki) 8 h
Alates 1264 EUR + KM
Round illustrative logo Konverents (2 tõlki) 2 päeva
Alates 2528 EUR + KM

Sisuloome näidishinnad

eesti keeles

Round illustrative logo Veebibänner 1 tk
Alates 79 EUR + KM
Round illustrative logo Koduleht 1 alamleht
Alates 169 EUR + KM
Round illustrative logo Blogipostitus 400 sõna
Alates 199 EUR + KM
Round illustrative logo Müügikiri 1 tk
Alates 259 EUR + KM