80% kodulehti sinatab. Kas see on õige?

Kodulehe teksti kirjutades võid hakata kahtlema, kas lugeja poole on õige pöörduda sina- või Teie-vormis. Aga võib-olla hoopis Sina- või teie-vormis? Mis vahet seal on?

sina või teie

Rusikareegel on lihtne ja lähtub üldistest keeletavadest:

 • Tuttavaid sinatame – olgu nad noored või vanad.
 • Lapsi ja noori sinatame, ka võõraid.
 • Eakat võõrast naist bussis teietame, oma vanaema mitte.

Aga millest lähtuda kodulehe puhul?

Millal kasutada sina- ja millal Teie-vormi

Veebis ei ole võõraid ega tuttavaid. On levinud arusaam, et teietamine on viisakas ja aupaklik, sinatamine aga familiaarne, isegi ebaviisakas.

Aga kas see ikka on nii?

Valik sina ja Teie vahel sõltub ennekõike kahest asjaolust:

 1. kas tegu on ametlikuma tekstiga, mis nõuab viisakusvormi
 2. või tahad adressaati teksti stiiliga mõjutada – näiteks suurendada või vähendada distantsi.

Viisakus-Teie on reegliks ametlikes kirjades, milles pöördutakse inimese poole nimeliselt.

Võib lausa hüpoteesina välja pakkuda, et ametiasutuste ja (suur)ettevõtete veebilehed kasutavad Teie-vormi. Selleks, et näidata oma lugejate vastu üles austust.

Ent see ei peagi alati paika.

Ka pankade kodulehtedel pöördutakse tänapäeval lugeja poole sinatades.

 • Ettevõtja, kui Sa veel kaalud, mida teha, või oled arvanud, et Sul ei ole laenu taotlemiseks piisavalt tagatisi, mõtle asjad läbi ja pöördu meie poole. (Swedbank)
 • Me ei tohi reklaamida, kui kasulik pangakaart sul olla võiks. Uuri ise. (LHV)

Võid julgemalt öelda sina

Üldiselt võib näha suundumust, et viisakus-Teiest rohkem kasutatakse kodulehel sina-vormi.

Miks?

Esiteks, sinatamine muudab teksti paremini loetavaks ja lühemaks.

Teiseks soovib enamik kodulehti vähendada distantsi enda ja lugeja vahel.

 • Vabariigi Presidendi kantseleigi viskab õhku väljakutse: Kirjuta presidendile.
 • Ja valitsusele ettepanekuid esitama kutsutakse sina-vormis: Registreeru Osale.ee kasutajaks ning alusta oma riigi aitamist juba täna!

Erakonnad hõikavad liituma sina-vormis.

Oma lugejat sinatavad teatrid, raamatukogud, haiglad, hambaarstid, kaubanduskeskused…

Ja see ei mõju veebis ebaviisakana!


! Sina lähendab

Kodulehe tekst peab mõjuma nagu otsesuhtlus müüjaga.

Olles suunatud suurele, aga ideaalis siiski selgelt eristuvale sihtrühmale, peab see lugejat isiklikult puudutama.

Sinatamine vähendab distantsi ja lähendab reklaamijat tarbijale.


Mis vahet on väikese ja suure tähega sina-vormil?

Nagu eeltoodud panga-näitest näha oli, sinatatakse lugejat ka suure tähega.

Miks nii?

Nn viisakus-Sina kasutati vanasti kirjades, et rõhutada pöördumise isiklikkust. Veebis näeb seda kõikjal reklaamides ja ka kodulehtedel.

Viisakus-Sina on väga levinud tekstides, mille eesmärk on inimesele midagi müüa. Reklaami, uudiskirja vmt kirjutamisel soovid sa ühest küljest lugejale naha alla pugeda, teda mõjutada, aga teisalt olla viisakas.

Eesti keele reegel ütleb nii: kui suurel algustähel ei ole väiketähega võrreldes erinevat tähendust, on sageli õige kirjutada väiketähega. Allikas

See kehtib ka veebilehel.

Oo, Sina, mu hea lugeja 😊

Sina/sina vahe on kõnetamise toonis, mida kirjapilt võimaldab esile tuua.

Kas sa tunnetad mingit vahet kõnetamise toonil järgmistes näidetes?

 • Siin istub sinu vastas inimene, kes sind päriselt ära kuulab, kaasa mõtleb, aitab su sisemaailma mõista ning sealt vastuseid leida. (psühholoogilise nõustamise koduleht)
 • Tahame pakkuda Sulle võimalust kohtumiseks iseenda ja teistega, kui vajad toetust või inspiratsiooni edasiliikumiseks. (koolituskeskuse koduleht)

Pigem mitte.

Sina suurtäht kannab tunderõhku.

Ära seda üle kasuta. Selle lõigu pealkiri ärataks kodulehel ilmselt üsna vastakaid tundeid.

Millal siiski lugejat teietada?

Kuigi enamikul kodulehtedel võiks julgemalt sinatada, on mõningaid juhtumeid, kus Teie on kindlalt omal kohal.

 • Kui sinu sihtrühm on seeniorid, aga ka erivajadusega inimesed.
 • Kui teema on ametlik ja kahtled, et sinatamine võib mõjuda kohatult (nt õigus- ja sotsabi, terviseteenused).
 • Eksklusiivsed teenused: kui sinu eesmärk on panna lugeja end eriti tähtsalt või eriliselt tundma (nt pankade võtmekliendid, kinnisvara, väärisehted jm)

PS! Ära muretse, sa tunned sellised juhtumid intuitiivselt ära!

Teie võib olla sina sees – ja vastupidi

Kokkuvõtteks võib öelda, et ülepingutatud või liigne teietamine ei anna tühjale sõnumile kaalu juurde.

Nii nagu koduselt sina ütlemine ei vähenda austust lugeja vastu.

Hea sõna mahub mõlemasse pöördumisvormi.

10 nippi köitva
teksti loomiseks

Alati ei ole copywriter ’it vaja.
Vii ise mõjus sõnum kliendini.

Nippe näed kohe peale e-maili sisestamist