Pane rohkem inimesi oma tekste lugema – 5 lihtsat võtet

Lugeja peaks mis tahes teksti kiiresti mõistma, eristama tähtsaimat ja loetu omaks võtma. Seetõttu on sisu kõrval sama oluline ka teksti oskuslik vormindamine.

Kui näed oma e-kirjade või veebitekstide vormindamisega veidi vaeva, kasvab nende läbilugemise tõenäosus kuni 25%.

Tõuseb ka tõenäosus, et lugeja teeb seda, mida soovisid – saadab päringu, ostab sinult, klikkab lingile vms.
blank

#1 Jaga tekst osadeks

ba

Info liigendamine muudab selle hoomamise lihtsamaks ning parandab lugeja võimet teavet mõista ja mäletada.
blank

Kumb telefoninumber sulle paremini meelde jääb:

ba

6 137 354

või

6137354?

ba

ba
Teksti liigendades lood visuaalselt eristuvad üksused, mis on üldise terviku loogilised osad. Sellega väldid lugeja suurde tekstimassiivi lämbumise tunnet.

ba

Vorminduse juures ongi teksti liigendamine ehk
osadeks jagamine vast kõige olulisem teadmine.

ba

Kuidas seda teha? Väga lihtsalt:

 • Vahepealkirjad annavad lugejale mõista, et sealt algab uus osa
 • Pildid ja videod loovad tunde, et üks tekst (tervik) on enne visuaali ja teine pärast seda
 • Raam tekstiosa ümber seob selle üheks tervikuks
  ba

b
#2 Vali kergesti loetav ja asjalik font


b
Testid on tõestanud, et ametliku välimusega ja hästi loetavas fondis kirjutatud tekstiga nõustub lugeja kergemini kui naljatlevas või ilutsevas fondis kirjutatuga.

Sest see mõjub usaldusväärse ja turvalisena.

fondidblank
Võrdle näiteks:

Usaldusväärseimad ja kõige paremini loetavad fondid oli selle uuringu põhjal (alates kõrgeimast) Baskerville, Computer Modern, Trebuchet, Helvetica ja Georgia. Ja ebausaldusväärseim Comic Sans.

Loetavuse huvides ei tohiks fondi suurus veebis ega e-kirjas olla kunagi väiksem kui 10 punkti (optimaalne on 12 pt, vanematel inimestel 14 pt).

b

#3 Rõhuta olulist, aga pea piiri

b

b
Teksti olulisemaid osi tuleks esile tõsta.

Siin kehtib kaks reeglit:

 1. Ära kasuta kaht erinevat rõhutamismeetodit korraga.
 2. Kasuta esiletõstmist mõõdukalt – kui sa kõike rõhutad, ei rõhuta sa lõpuks midagi.

blankOlulise eristamiseks on mitu võimalust:

 • SUURTÄHELINE, rasvane ja kaldkiri on head lühikeste tekstilõikude või sõnade väljatoomiseks, pikkade jaoks aga mitte.
 • Erilise rõhutamiseks võid käiku lasta ka rasvase kaldkirja.
 • Teksti rasvaseks tegemise asemel võid tähevahe s u u r e m a k s
 • Hea viis pealkirjade, alapealkirjade või üksikute sõnade rõhutamiseks on LÄBIV SUURTÄHT.
 • Tähelepanu äratamiseks võid kasutada ka erimärke, näiteks *tärni*. Siinjuures on oluline, et märk on nii rõhutatava tekstiosa ees kui ka taga.

blank

Vajaliku tekstiosa tõstab esile ka erinevate värvide kasutamine.

b

Piira kasutatavate värvide hulka kahe
või äärmisel juhul kolmega.

b

Liigne värvide kasutamine tekitab vikerkaareefekti ja pealegi näevad sellised tekstid amatöörlikud välja. Mida tagasihoidlikum on teine kasutatav värv, seda dramaatilisem on tegelikult efekt.


blank

Muust tekstist eristuvad ka loendid.

 • Kasuta loendis max 3–5 punkti.
 • Iga punkti tekst võiks ühele reale ära mahtuda.
 • Sest lühike loendipunkt on hästi nähtav, pikad laused ei eristu muust tekstist piisavalt.

blank

#4 Too tekst taustalt hästi esile

b

b
Teksti loetavuse seisukohalt on väga oluline selle kontrastsus taustaga: mida suurem kontrast, seda parem.

 • Eelistama peaks tumedat teksti heledal taustal (jah, see on ehk igav – eriti veebis –, aga pikemate tekstide loetavuse seisukohast ainuõige).
 • Mustal taustal valge teksti lugemine väsitab silmi rohkem: valge peegeldub sel juhul igas suunas.

blank

Heledat teksti tumedal taustal on sobiv kasutada mingile teksti konkreetsele (lühemale) osale või elemendile tähelepanu juhtimiseks.

#5 Hoia read ja lõigud lühikesed

b

b
Tekstirea „ideaalne pikkus“ on 40–55 tähemärki ehk umbes püstise nutitelefoni ekraani laius. Sellist tekstirida on mugav lugeda, sest lugeja tunneb, et ta liigub tekstiga kiiresti edasi.

blank
Kumba teksti sa parema meelega loeksid?

a. Seda on lihtne saavutada rea jagamisega teksti ja illustratsiooni vahel. Illustratsioon (pilt, tabel, graafik vms) paiguta alati paremale, sest lugeja silmad liiguvad vasakult paremale ja ta on harjunud, et rida algab tekstiga.

blank

VÕI

blank

A-B_testimineb. Seda on lihtne saavutada rea jagamisega teksti ja illustratsiooni vahel. Illustratsioon (pilt, tabel, graafik vms) paiguta alati paremale, sest lugeja silmad liiguvad vasakult paremale ja ta on harjunud, et rida algab tekstiga.

b
Kokkuvõte: vormindus tasub ära

b

b
Läbimõeldud vormindus võib olla isegi olulisem kui ahvatlev sisu. Miks?

Meie tähelepanu kestus on langenud 8 sekundile.

Veebitekste enam ei loeta, vaid skaneeritakse. Ühe pilguga püütakse haarata tähtsaim: ajju jõuavad (vahe)pealkirjad, pildiallkirjad ja väljavõtted.

Nutikalt vormindatud ja kergesti loetav tekst ärgitab lugejat astuma järgmist sammu.

Tegema seda, mida sina soovid: ostma, blogi külastama, uuringule klikkama.

Proovi järele!

blank

10 nippi köitva
teksti loomiseks

Alati ei ole copywriter ’it vaja.
Vii ise mõjus sõnum kliendini.

Nippe näed kohe peale e-maili sisestamist