Kuidas saab tõlkebüroo sulle soodsamaid tõlkeid pakkuda?

Tõlkebürood pakuvad allahindlust täpselt nii nagu seda tehakse paljudes teistes valdkondades. Kuidas see kujuneb ja kuidas allahindlusest kliendina osa saada?

Toome välja seitse tegurit, mis soodushindade pakkumist tõlkebüroo poolt mõjutavad.

blank

  • Tõlkimist vajava teksti pikkus

Mida lühem tekst, seda vähem aega selle tõlkimiseks kulub.

On ilmselt üsna loogiline, et projekti maksumus on otseselt sõltuv tõlke teostamiseks kulutatud ajast. Enne tõlkimisega alustamist kasutatakse täpse sõnade arvu määratlemiseks eri meetodeid ja vahendeid (OCR, CAT-tööriistad jmt).

Tõlketööriista abiga loodud analüüsis on seejuures korduste jmt jaoks määratud soodushind, millega väheneb seeläbi ka projekti kogumaksumus. Seega ei pruugi ka veidi pikema teksti tõlkimine alati lühikese teksti tõlkimisest palju rohkem maksta.

Näide, kus see nii on: tõlkebüroo arvestab dokumendis olevaid korduseid soodushinnaga ja need moodustavad tõlget vajavast failist suurema osa.

PS. Läbi masintõlke on võimalik ka päris tasuta tõlkeid saada. Ent siin tuleks selgelt kaaluda, mille jaoks masintõlge sobib ja mille jaoks mitte.

blank

  • Alg- ja sihtkeel

Tõlkimise hinnad sõltuvad (tõlkebüroo jaoks) saadaolevate tõlkjate arvust. Neid tegureid on kahtlemata veel – sh tekstide keerukus – ent peamine mõjutaja ja ressurss on siiski inimressurss.

Tõlge väga levinud keelekombinatsioonis (Eestis näiteks eesti-vene) on soodsam kui mõnes haruldasemas keelekombinatsioonis (näiteks eesti-sloveenia). Põhjus on lihtsamast lihtsam – tõenäoliselt on eesti-sloveenia keelesuuna tõlkijaid lihtsalt kordades vähem kui eesti-vene keelesuunal.

  • Tõlkevaldkond

Tehniline või keerukas sisu (mida suudab kõrgetasemeliselt tõlkida vähem tõlkijaid kui lihtsamaid tekste), näiteks koduelektroonika kasutusjuhend või kindlustusleping, nõuab kogenud ja professionaalset tõlkijat. Seega on kvaliteetse tõlke teostamiseks hädavajalik spetsialist, kes valdab suurepäraselt konkreetse valdkonna mõisteid. Sellistele tõlkijatele makstakse ka kõrgemat tasu võrreldes lihtsamate tekstide tõlkijatega.

blank

  • Ühte vs mitmesse keelde tõlkimine

Kui tellid üheaegselt tõlke mitmesse erinevasse keelde, teevad tõlkebürood klientidele tihti (lisa)allahindlust. Nii on projekti summaarne tõlkemaht lihtsalt suurem, võimaldades tõlkebürool sulle ka mahusoodustust pakkuda.

Samal ajal pole enamasti erilist vahet, kas keeled, millesse tekst tõlgitakse, on sarnased või erinevad. Suuresti loeb vaid see, kui mitmekordseks tõlgitava teksti maht kasvab.

blank

  • Aeg – kas kõige tähtsam ressurss?

Mida vähem aega tõlke tegemiseks, seda rohkem on vaja tõlkebüroos töötaval projektijuhil ja tõlkijatel ning toimetajatel töö õigeaegseks ja kvaliteetseks teostamiseks pingutada.

Seetõttu võivad suurema prioriteetsuse astmega tõlked maksta rohkem kui n.ö tavagraafikus valmivad projektid. Hinda võivad mõjutada ka korduvad tõlked – seega võib ühes ja samas valdkonnas korduv tõlkeprojekt kliendile soodsamaid tingimusi tähendada. Põhjus on selle, et pikem tähtaeg annab tööga seotud meeskonnale rohkem võimalusi oma tegevusi planeerida ja optimeerida ning seeläbi ka võimaluse kliendile soodsamat hinda pakkuda.

blank

  • Püsiklientidele parem hind

Mida tihedamini sa tõlkeid tellid, seda paremat hinda ka saad. Regulaarsel tellimisel saab tõlkebüroo sinu suurema projekti või sagedasemate tõlgete puhul kasutusele võtta tõlkeabiprogrammid sh terminisõnastikud ja tõlkemälu. Need võimaldavad tuvastada sarnasusi (sinu või teiste klientide tellitud) varasemate sama valdkonna tõlgetega ja sulle seeläbi ka soodsamat hinda pakkuda.

Pikaaegne ja püsiv koostöö on üks parimaid võimalusi tõlkebüroolt püsivalt soodsa hinnaga tõlkeid saada.

blank

  • Madala kvaliteedi või hilinenud töö soodustus

On selge, et kliendi rahulolematusega, st kehva tööga peaks reeglina kaasnema tõlkebüroo poolt ka soodsam hind. Tõlkebürood teevad kahtlemata kõik endast oleneva, et ebakvaliteetset tööd ei sünniks. Samamoodi teevad nad ka kõik selleks, et tõlked ei hilineks ning ei peaks selle tõttu ka kliendile soodustust tegema. Tõlkebüroo eelistab soodsama hinnaga pigem püsivat kliendisuhet väärtustada, kuivõrd kehva kvaliteedi või pikemale veninud tähtaja tõttu soodustust anda.

Võrreldava kvaliteediga tõlketeenust pakkuvatel Eesti tõlkebüroodel on hinnatase suuresti sarnane. Sellele vaatamata on igal tõlkebürool võimalik väga lihtsalt kliendile allahindlust või madalamat hinda pakkuda.

Kõige lihtsam on tõlketeenust ostva kliendina soodsamast hinnast osa saada siiski läbi püsiva ja usaldusel valitseva koostööd.

If you need to find a good Nordic translation agency, see here.

blank

10 nippi köitva
teksti loomiseks

Alati ei ole copywriter ’it vaja.
Vii ise mõjus sõnum kliendini.

Nippe näed kohe peale e-maili sisestamist