Autonduse käsiraamat

saksa/inglise-eesti (746 lk)

Autonduse käsiraamat

“Täname! Teie suhtumine oma töösse on professionaalne. Ühise eesmärgi nimel saavad teoks unistused. Usume, et teeme seda ka edaspidi.”

Andrus Simberg
Autoerialade Kirjandus OÜ