Müüv maandumisleht: ABC

Maandumine

Sul on hea toode või teenus.

Ning selle tutvustamiseks veel parem AdWordsi reklaam ja/või läbimõeldud müügikiri.

Ent seda kõige olulisemat – tulemusi ei tulnud?

Üks põhjus võib olla puuduv või puudulik maandumisleht Su kodulehel, kuhu reklaami või muu kommunikatsiooni kaudu külastaja suunad.

Ehk selgemalt – leht, kus külastaja „maandub“.

Ent iga sisuleht ei ole veel maandumisleht.

Sisuleht vs maandumisleht

blank

Koduleht koosneb üldjuhul järgmistest menüü-üksustest:

 • Avaleht
 • Teenused/Tooted
 • Ettevõttest
 • Blogi
 • Kontakt

Iga üksus võib sisaldada kümneid sisulehti.

Sisulehe eesmärk on tutvustada veebikülastajale kõike, mida Su äril talle pakkuda on ja panna ta oma kodulehel liikuma.

Maandumisleht on kindlat tüüpi sisuleht.

Sihitud kampaania või konkreetse toote/teenuse maandumislehe eesmärk on suunata külastaja ühele konkreetsele tegevusele. (Sama eesmärk on ka reklaamil, millele klikkides külastaja Sinu lehele jõudis.)

Peamised erinevused

blank

  Sisuleht Maandumisleht
Võib olla tekstirohke √X
Võib teenida rohkem kui üht eesmärkiX
Võib sisaldada linke teistele lehtedeleX
Lehe päises võib peamenüü kuvatud ollaX

blank

Maandumislehe põhierinevus võrreldes sisulehega: see on lihtsustatum ja ilma segavate faktoriteta

blank

Maandumislehe eesmärk

blank

Maandumisleht luuakse üldjuhul väga konkreetse eesmärgiga. Näiteks

 • registreerumiseks (nt uudiskirjaga liitumiseks),
 • materjalide (nt juhendi) allalaadimiseks,
 • andmete (nt meiliaadresside) kogumiseks või
 • toote/teenuse müümiseks.

Inimene, kes maandumislehele jõuab, ei tea enamasti Sind ega Su ettevõtet.

Ta leidis näiteks AdWordsi või Facebooki reklaami kaudu enda jaoks midagi köitvat, mis suunas teda sellele lehele.

blank

Külastajat on vaja veenda, harida ja tekitada temas
mugav tunne, et Su äril on tema jaoks lahendus.

blank

Selleks ära paku talle liiga palju valikuvõimalusi ega üleliia uut teavet.

Sinu eesmärk on saada kogu tema tähelepanu ja suunata ta soovitud tegevuse juurde, mitte maandumislehelt ära.

blank

Maandumislehe ülesehitus

blank

Võimalusi on erinevaid.

Mõnel juhul võib järgnevas struktuuris olla liiga palju komponente.

Enamasti on lugeja otsusele suunamiseks kõik viis komponenti aga hädavajalikud.

Maandumislehe ülesehitus

Ning ära muretse suurte kulude või veebiagentuuri järjekordade pärast.

Maandumislehti saad ise luua väga lihtsa vaevaga enamike meilisaatmistarkvaradega, nagu nt Mailchimp, Getresponse, ent ka kodumaised Mailbow ja Sendsmaily, ning neid oma kodulehega siduda.

1. Tähelepanu haaramine

blank

Pealkiri (1A)

Pealkirjaga pead Sa külastajat kohe pakutavast teavitama.

Ta peab aru saama, et on sattunud õigesse kohta. Ning tundma, et tal on piisavalt põhjust lehele jäämiseks.

Kirjuta pealkiri, mis keskendub reklaamil klikkinud külastaja lõppeesmärgile.

Ära unusta, et pealkiri peab olema kaasahaarav. Väldi keerukaid sõnamänge, ent ole siiski eriline.

blank

Alapealkiri (1B)

Pealkirja all võid kasutada ka täpsustavat alapealkirja. On oluline, et see täiendaks pealkirja, justkui lõpetaks selle.

Siin võid sobivusel kasutada ka oma toote/teenuse erilisimat müügiargumenti.

blank

Visuaal (1C)

Maandumislehte puudutavas postituses võid kasutada näiteks sellist visuaali
Maandumislehte puudutavas postituses võid kasutada näiteks sellist visuaali

Pilt või video peaks aitama lehekülastajal Sinu pakkumist paremini mõista.

Võimalusel tuleks toode/teenus asetada konteksti, milles seda kasutatakse. Nii suudab lehekülastaja toote/teenuse tarbijaga samastuda ja ennast pildil näha.

(Tasuta pilte ja ikoone leiad näiteks siit: UnsplashLittleVisualsIcoMoonPixabay.)

blank

Kasud (1D)

Pane hästi lühidalt kirja kõik olulisemad kasud, mida Sinu toode/teenus külastajale pakub.

Kasuta selleks 3–5 jaotisega täpploendit.

Väljendu selgelt, ära kasuta tühje sõnu.

blank

Püüa siin vastata külastaja küsimusele
„Mis kasu mina sellest saan?“

blank

2. Üleskutse

blank

Kui oled külastaja tähelepanu võitnud ning teda oma toote/teenuse erilisuses veennud, peab talle järgmisena silma jääma kutse tegevusele.

blank

See suunab külastaja soovitud tegevusele, näiteks
oma meiliaadressi jätma või päringut tegema.

blank

Üleskutse võid esitada vormi ja/või nupuna — oluline on, et see oleks silmatorkav.

Lausa pealetükkiv.

Muust tekstist eristamiseks kasuta väljapaistvat värvi.

blank

Vorm (2)

Vormi loomisel ära keskendu ainult sellele, kuidas teha võimalikult lühike vorm.

Mõtle hoopis sellele, kuidas teha asjakohane vorm.

Vorm_yleskutse
Vorm peaks ülesehituselt lihtne olema

Mis on Sinu eesmärk?

Saada eraisikute meiliaadresse, et neile hiljem oma videokoolituse paketti müüa?

Siis ära küsi külastaja telefoninumbrit ning anna talle kohe midagi saadava meiliaadressi vastu.

blank

Nupp (2)

Nupu tekstis räägi veelkord kliendi kasust.

Kirjuta lihtsalt ja lühidalt.

3. Toote omadused + kasud

blank

Siin saad veidi pikemalt kirjutada punkti 1D kasudest.

Selleks seo tootest saadav kasu selle omadustega.

Näiteks nii: Videokoolitus tõstab kohe Sinu e-turunduse efektiivsust – Eesti parimad turundajad jagavad nippe oma tööst.

Pea meeles, et kõigepealt räägid konkreetse pakkumise/toote/teenuse kasust ja alles siis kirjeldad selle omadusi.

Maandumisleht

blank

4. Sotsiaalne tõestus

blank

Inimesed on skeptilised.

Nad kahtlevad selles, kas kõik Sinu poolt lubatu ka tõele vastab.

Sa pead neid veenma, tekitama neis usalduse, et teed ausat äri ja et Su toode või teenus on just selline, nagu seda reklaamid.

Sa pead näitama, et ka teised kasutavad Sinu toodet/teenust.

Selleks toimi nii:

 • Lisa kasutajate tagasiside/soovitused (4A).

Soovitus olgu lühike ja lööv.

Siin saad soovitajate abil viidata ka toote nendele omadustele, mida sa mingil põhjusel ise välja tuua ei saa.

 • Hangi veel tõestust/autoriteetsust.

Kas Su toodet kasutavad paljud? Kui paljud?

On Su toode auhinnatud? Näita ja tõesta seda.

 • Laena usaldusväärsust (4B).

Kuva nende tuntud brändide logosid ja isikute nimesid, mis/kes on Su tootega kuidagi seotud.

Logod
Näide ühelt Eiffeli enda maandumislehelt.

blank

5. Lõppargument 

blank

Maandumislehe lõpus (5) on Sul viimane võimalus veenda külastajat oma toote headuses ja kasulikkuses.

Sobivusel ja soovi korral lisa veel mõni argument, mis tugevdaks Su pakkumise väärtust.

blank

Näiteks võid kirjutada, millest külastaja ilma
jääb, kui ta ei kasuta Su toodet/teenust.

blank

Alternatiivina või täiendavalt võid lehe lõppu lisada veel ühe nupu, mis viib külastaja tagasi lehe algusesse vormi või nupu juurde, kuid see võib olla ka eraldiseisev nupp.

Lühikese maandumislehe puhul pole uue nupu lisamisel suurt mõtet – see võib pigem segavaks faktoriks osutuda.

blank

Kokkuvõtteks

blank

Kodulehel võib olla kümneid ja kümneid sisulehti.

Kuid igaüks neist ei ole veel maandumisleht.

Maandumislehe eesmärk on külastaja konkreetsele tegevusele suunata.

Oluline on teha külastajale üks pakkumine, anda talle selget teavet selle kohta, mis kasu tema tootest/teenusest saab ja tõestada seda.

blank

Nii tekitad temas usalduse, mille tõestuseks ta
Sulle oma meiliaadressi jätab või päringu saadab.

blank

10 nippi köitva
teksti loomiseks

Alati ei ole copywriter ’it vaja.
Vii ise mõjus sõnum kliendini.

Nippe näed kohe peale e-maili sisestamist