Tõlkimine

Copywriting

1. Nelja silma reegel

Mitu spetsialisti Sinu heaks töös

Laitmatu tõlketeenus saab sündida vaid järgneva õnnestunud koostöös:

 • tõlkija vigadeta mõtte- ja kirjapilt,
 • tõlkija meisterlik keeletunnetus ja
 • tõlkija süvateadmised materjalist.

100% kvaliteetse tõlke loomiseks töötab meie tõlkebüroos Sinu heaks alati kaks silmapaari.

Meie tõlkija-toimetaja tandem pannakse kokku spetsialistidest, kellel on just Sinu jaoks vajalikud valdkonna-teadmised ja kompetentsid.

Sinu jaoks tähendab see kindlustunnet, et tekst ei ole tõlke kaudu kaotanud ühtegi tähendust ega juurde saanud miskit üleliigset.

See ongi meie nelja silma reegel.

Round illustrative logo

Meistrid ei tööta kunagi üksi. Just seetõttu kuulub ka igasse Eiffeli copywritingu (sisuloome) projekti alati kaks spetsialisti:

 • põhikirjutaja, kes sukeldub vajalikku valdkonda, teeb selle endale sügavuti selgeks ning töötleb teema lõpplugeja jaoks 10-ks või
  1 000-ks (lihtsasti mõistetavaks) algosaks;
 • lisakirjutaja – meister tonaalsuse, struktuuri ja stilistika vallas – vastutab teksti lõpliku lihvimise eest.

Loovkirjutajate paar valitakse lähtuvalt vajalikust löögijõust ja Sinu valdkonnale omastest eripäradest.

Sinu jaoks tähendab see soovitult töötavat teksti, mis on terviklik nii sisult kui struktuurilt.

2. Selgus stardijoonel

Projekti tervikhind on kohe teada

Tõlkemaailma levinud paratamatus on, et tõlge on algtekstist tihti mahukam.

Tekstide mahuerinevus tuleneb

 • alg- ja sihtkeele ning
 • ka temaatika eripäradest.

Näiteks pikeneb inglise keelest vene keelde tõlgitav tekst tavaliselt 20-30%.

Kui määrata hind lõppteksti alusel, võib see paraku varieeruda.

Teame, et Sina soovid kogu töö hinda kohe teada saada.

Seetõttu arvestabki Eiffeli tõlkebüroo tõlketeenuse lõpphinda algteksti sõnade põhjal ja mitte lõpptekstist lähtuvalt.

Selge, kas pole?

Round illustrative logo

Sa ju tead seda tunnet, kui tahaks nädal hiljem kogu oma teksti ümber kirjutada? Või noh, kasvõi veidi muuta.

Eiffel kasutab igas copywritingu projektis kahte tekstikirjutajat.

Nii saame:

 • kõik suured ja väikesed asjad läbi arutada,
 • esitada Sulle valmis teksti, mis lisalihvi ei vaja,
 • Sinu projekti juba alguses lõplikult hinnastada.

Kuna teame, et tõelised heurekad saabuvad alles reaalse töö käigus, kuuluvad tervikhinna sisse alati ka kaks muutmisringi.

Nii saad olla kindel, et lõpptulemus sisaldab vaid selgeimaid ideid.

3. Loomulik tekst

Tõlgime vaid emakeelde ja kirjutame alati emakeeles

Sinu tõlke eest vastutab alati sihtkeelt emakeelena valdav spetsialist.

Sinu heaks töötavad tõlkijad, kes

 • on põhjalikult ja pidevalt testitud;
 • tunnevad sügavuti oma keeleruumi, selle nüansirohkust ja ajas muutuvat sõnavara.

Sinu projektile määratakse alati sobivaimad spetsialistid Eiffeli tõlkebüroo üle 150 tõlkija seast.

Ehk: Sinu teksti eest vastutavad inimesed, kes on kodus nii Sinu valdkonnas, teksti algkeeles kui ka emakeelena sihtkeeles.

Sina saad endale kõige tähtsama: sisult täpse ja loomulikuna kõlava teksti.

Round illustrative logo

Inimene õpib end ümbritsevat tajuma läbi keele.

Nii kuuluvad emakeelt kõnelejale oma keeleruumis alati parimad navigatsiooni-oskused.

Nii kirjutavad ka Eiffeli copywriterid iga teksti emakeeles.

Sinu heaks töötavad copywriterid, kes

 • mõistavad sügavuti Sinu valdkonda;
 • oskavad seda selgelt lahti kirjutada;
 • väljendavad end oma emakeeles veatult;
 • omavad imelist keeletaju ja laialdasi erialateadmisi.

Sina saad täpselt, mida vajad: tekstid, mis kõnetavad õigeid inimesi soovitud eesmärgil ja tulemusega.

4. Online-fookus

Tõlgime ja loome sisu Sinu veebikanalitele

See tõlkemaailma iseärasus on kõigile teada: otsetõlked kuuluvad enamasti koolipinki.

Kas teadsid, et kodulehti reeglina tegelikult ei tõlgita? Neid lokaliseeritakse.

Sihtturgudele vastav, lokaliseeritud veebilehe sisu on peamiseks võtmeks usaldust loova (online) kohalolu loomisel.

Tõeliselt toimivad tekstid vormitak-se sihtturgudele sobivaks keele- ja kultuuritaustast lähtuvalt.

Eiffeli professionaalse kullipilgu all on ka

 • mõõtühikute ja kuupäevade kirjutamise erinevused,
 • valuutaühikud,
 • numbrite formaatimine (1,000,000 vs 1 000 000),
 • URL-ide, tag’ide ja metakirjelduste lokaliseerimine.

Soovi korral sisestame lõplikud ja Sinu poolt kinnitatud tõlked ka Sinu veebilehe sisuhaldussüsteemi.

Me teame, millist rolli mängib SEO. Me teame, mis tähtsus on kiirusel.

Kui vajad erakorralist tõlketeenust, võtame Sind alati järjekorda vahele.

Round illustrative logo

Eiffel kirjutab tekste kolmel eesmärgil:

 1. suurendada Sinu, Sinu toote- või teenuse nähtavust ja
 2. kasvatada Sinu müüki.

Kolmandaks muidugi selleks, et maailmas oleks rohkem häid tekste.

Eiffel kirjutab sisutekste peamiselt

 • kodulehtedele (töötava ja otsimootorites nähtavust tõstva SEO’ga),
 • blogidesse,
 • sotsiaalmeediasse,
 • reklaamidele (sh adWords),
 • maandumislehtedele ja
 • uudiskirjadele.

Meile võid saata ka olemasolevaid tekste, mis vajavad korralikku raputust või rahulikku täppistööd.

Lööme Su sõnumi kõlama, arvestades, et:

 • puudutab ainult see, mis on isiklik,
 • mängulisus ja mõttetäpsus peavad püsima tasakaalus,
 • hea tekst on alati elamuse osa.

Eiffel kirjutab Sinu sihtgrupile Sinu sihtgrupi keeles.

Nii oled Sina rohkem nähtaval.

Nii oled Sina igal pool oma.

5. Püsiv tähendus

Pikkade suhete ja tekstide nimel

Stilistiline ja tonaalne ühtsus on iga toodet või teenust müüva brändi alus.

Eiffel on Sinu partner tõlketöödes, mis vajavad nii ühekordset täpsust kui ka pikaajalist ja kaalutletud edastust.

Meie püsikliendina ootavad Sind püsivalt soodsamad hinnad; soodustus ootab ka suuremaid esmatellimusi.

Mahukamatest dokumentidest tõlgime Sulle tasuta ära 100 sõna.

Nii saad rahulikult kvaliteedis veenduda.

Ja kui Sinu vajadused ei piirdu tõlkega, saad Eiffelist oma materjalidele tellida ka kujunduse ja küljendamise.

Round illustrative logo

Kutseline tekstikirjutaja oskab maagilise tehnilisusega kokku siduda emotsiooni ja tähenduse.

Eiffeli copywriterid aitavad Sind

 • tekstide koostamisel,
 • eristuva ja selge sisu loomisel ja
 • oluliste sõnumite sõnastamisel.

Eiffel on copywritingu partneriks rohkem kui 10-le eesti juhtivale ettevõttele.

Saame Sind püsivalt toetada nii sisu loomisel kui strateegia väljatöötamisel.

Usaldades tähenduse edastamise professionaalide, saad püsivalt keskenduda sellele, mis on Sinu jaoks kõige olulisem.

Nemad juba on meie kliendid

Täisvaade